Zdravie a bezpečnosť

Bezpečnosť a kvalita

Spoločnosť SQS Team si zvolila bezpečnosť ako svoju jednoznačnú prioritu. Starostlivosť o bezpečnosť, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia sa týka nielen zamestnancov, ale tiež dodávateľov a okolia lokalít, v ktorých pôsobíme. Pre riadenie bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia máme vytvorený prepracovaný systém, ktorý zahŕňa všetky aktivity a do ktorého sú zapojení všetci zamestnanci.

 

Ochrana životného prostredia je zabezpečená:

Dodržiavaním všetkých relevantných zákonov a nariadení v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce.

Neustálym zlepšovaním našich výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany zdravia s konečným cieľom dosiahnutia nulových emisií nebezpečných látok.

 

Ministerstvo životného prostredia