O nás

  Rozsah činností

 • Projekčná činnosť v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie, vykurovania, merania a regulácie
 • Inžiniersko - dodávateľská činnosť
 • Montáž

   

  Poskytovanie poradenskej činnosti

 • Zameranie na Administratívne a spoločenské priestory
 • Obytné priestory
 • Banky
 • Reštauračné, hotelové a kuchynské priestory
 • Zdravotnícke priestory
 • Výrobné a priemyselné haly
 • Špeciálne prevádzky - čisté priestory
 • Vetranie technologických priestorov