Meranie a regulácia

Spoločnosť SQS Team, s.r.o. ponúka inteligentné riadiace systémy od svetových výrobcov napr.:

Sauter

Siemens

Johnson Controls

Honeywell

Diela sa odovzdávajú s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, s príslušným odovzdávacím protokolom, súčasťou ktorého sú certifikáty použitých zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, záručné listy a revízne správy.

Projektová dokumentácia a cenové ponuky sú k dispozícii v elektronickej forme a to v programoch:

Autocad

Word

Excel

PDF