Home Home

SYSTEM QUALITY SATISFACTION

tri slová charakterizujúce spoločnosť

SQS Team s.r.o.

Spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1997 v oblasti technického zabezpečenia budov. Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme komplexnú ponuku na uvedené činnosti.

Záleží len od zákazníka v akom rozsahu mu našaspoločnosť splní jeho požiadavky.

O kvalitách spoločnosti SQS Team s.r.o. svedčí fakt, že spoločnosť je zástupcom a dlhodobým spolupracovníkom s významnými výrobcami a spoločnosťami pôsobiacich v oblasti technického zabezpečenia budov.

Stiahni informačný list PDF